Colegiul Agricol Traian Săvulescu Tîrgu Mureș | Istoric
47
page-template-default,page,page-id-47,page-child,parent-pageid-44,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Istoric

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu” – Tg. Mureş a luat fiinţă în anul 1942 – 1943 ca “Şcoală medie de agricultură” care a funcţionat în trei clădiri dispersate în oraş, închiriate special pentru acest scop.

În 1950 şcoala s-a mutat în localul său propriu, şi anume în pavilionul I din complexul situat în str. Kossuth Lajos nr.108 (azi str. Călăraşilor nr. 108), singurul corp terminat la acea dată din cele cinci corpuri de clădiri ale şcolii.

În anul 1952 s-a terminat pavilionul al II-lea care a fost folosit ca internat, iar din 1985 este folosit ca pavilion pentru laboratoarele de specialitate.

În anul 1959 s-a terminat pavilionul al III-lea în care au fost repartizate mai multe întreprinderi şi instituţii ca Întreprinderea Agrosem, Laboratorul Judeţean pentru Controlul Seminţelor, Districtul Apelor şi Direcţia Organizării şi Îmbunătăţirilor Funciar, astăzi acest corp de clădire fiind trecut în proprietatea Curţii de Conturi (din nefericire pentru şcoală).

În anul 1960 a fost terminat şi pavilionul IV cu destinaţie pentru internat, având o capacitate de 130 de locuri.

Din anul 1954 şi până în anul 1962 şcoala a funcţionat sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii. Din 1962 şcoala a trecut sub coordonarea Institutului Central de Cercetări Agricole, iar apoi a trecut la Ministerul Învăţământului, apoi din nou la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi începând cu 1993 la Ministerul Învăţământului, actualmente Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Baza materială a şcolii era formată din gospodăria didactică care deţinea o suprafaţă de 92,11 ha care în anul 1962 a trecut în proprietatea Staţiunii de Cercetări Zootehnice de la Sângeorgiu de Mureş.De la înfiinţare până în prezent, şcoala agricolă mureşeană a pregătit cadre pentru diferite profiluri şi meserii, funcţionând sub denumiri diferite, astfel:În 1942, la înfiinţare – Şcoala Medie de Agricultură Tg. Mureş.În 1945- Liceul Tehnic Agricol Tg. Mureş.

Între anii 1946-1947 Şcoala Medie de agricultură, pregătind cadre medii pentru agricultură.

Între anii 1947-1948 Şcoala Medie Tehnică Agricolă, denumire dată în urma reformei învăţământului din 1948, care a pregătit tehnicieni agronomi, funcţionând cu 8 clase.

În 1950 pe lângă Şcoala Tehnică Agricolă Tg. Mureş începe să funcţioneze un nou profil de şcoală tehnică zootehnică.

În 1952- Grup Şcolar Agricol Tg. Mureş pregătind elevi în mai multe profiluri: agricol, zootehnic, veterinar.

În 1955- Centrul Şcolar Agricol Tg. Mureş care includea şi Şcoala Profesională cu diferite profiluri, Şcoala Tehnică de Maiştri Zootehnişti şi Veterinari. Tot între anii 1955-1956 se transferă la Tg. Mureş şi Şcoala Profesională din Miercurea Ciuc. În 1956 pe lângă profilurile existente se mai înfiinţează şi cel de mecanici agricoli.

În 1962 se revine la vechea denumire de Şcoală Tehnică Agricolă – cu durata studiilor de 4 ani având profilurile: agricol, horticol, veterinar şi contabilitate agricolă, unde se pregăteau numai cadre tehnice, fără drept de absolvire a unei şcolii superioare.

În afara profilurilor arătate, în perioada anilor 1955-1965 au funcţionat şi cursuri de scurtă durată pentru pregătirea cadrelor CAP.

În 1966 – funcţionează Liceul Agricol Tg. Mureş cu specialităţile: agronomie, veterinar, zootehnie şi contabilitate agricolă, precum şi merceologie, şcoala având un număr de 11 cadre de specialitate, ingineri şi medici veterinari, 8 profesori de cultură generală.

În 1990- Grup Şcolar Agricol Tg. Mureş – datorită diversificării formelor de învăţământ (liceu, şcoală profesională / şcoală complementară / ucenici), a profilurilor şi specializărilor: agricol, horticol, protecţia plantelor, veterinar, zootehnie, industrie alimentară, economic pentru agricultură, economic pentru turism, agroturism montan, peisagişti, legumicultori, floricultori, măcelar, brutar, etc.

Ca urmare a nivelului ridicat al activităţii instructiv-educative desfăşurate în şcoală, a rezultatelor şi performanţelor obţinute la toate capitolele activităţii complexe desfăşurate, a multiplicării numărului de clase, a diversificării profilelor , a specializărilor şi calificărilor, urmare a cererii şi documentaţiilor depuse la M.E.C., prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.4121 / 29.06.2004 şi Decizia I.S.J. nr.200 / 16.07.2004, Grupul Şcolar Agricol din Tg. Mureş a devenit COLEGIUL AGRICOL “TRAIAN SĂVULESCU” – TG.MUREŞ, fapt cu care ne mândrim şi care ne obligă în continuare la performanţe.