Dotarea şi baza materială a instituţiei

Baza materială a şcolii constituie un suport esenţial în specializarea aleasă şi este formată din 60 de săli dintre care:

 • 9 laboratoare (biologie, chimie, fizică, agrotehnică, anatomie, chirurgie, zootehnie, industrie alimentară şi agricultură)
 • 4 cabinete (geografie, limba română, franceză, engleză)
 • 2 laboratoare de  informatică, conectate la Internet
 • un cabinet de asistenţă psihopedagogică
 • bibliotecă şcolară cu peste 20000 volume
 • sală de sport
 • teren de sport
 • 2 terenuri de tenis
 • 2 internate şcolare, unul pentru fete şi unul pentru băieţi, cu un număr de -200 de locuri
 • bucătărie
 • sală de mese cu 200 de locuri
 • ferma didactică cu sector zootehnic şi vegetal (18 ha teren arabil şi 2,5 ha de vie)
 • microseră

Cantină şi sala de conferinţe a Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Tîrgu-Mureş „Este o clădire modernă şi funcţională, întrunind, fără nici un dubiu,  exigenţele rigorilor şi standardelor europene. Asemenea obiective se înscriu printre priorităţile noastre permanente, pentru asigurarea unor condiţii corespunzătoare activităţii instructiv-educative în instituţiile de învăţământ târgumureşene, de la creşe şi grădiniţe până la liceele şi colegiile naţionale din oraş”

Primarul municipiului, dr. Dorin Florea.