Informaţii Olimpiadă

OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Industrie alimentară, 24-28 aprilie 2017, Tg Mureș

Pentru elevii participanți:

Elevii participanți vor avea asupra lor cartea de identitatea, carnetul de elev avizat pe anul școlar în curs, avizul clinic sănătos, avizul epidemiologic.
Instructajul de protecția muncii se va efectua la Colegiul Agricol “Traian Săvulescu” – Tg. Mureş.

Locație desfășurare olimpiadă

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”
Str. Călăraşilor nr.108, Tg.Mureş, jud. Mureş
Tel/Fax: 0365-882.792, e-mail: lagricol@yahoo.com