Date generale

OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA DISCIPLINELE
DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – Industrie alimentară

24-28 aprilie 2017, Tg Mureș

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului
Domeniul: Industrie alimentară
Calificările:

  • Tehnician analize produse alimentare, clasele XI-XII
  • Tehnician în industria alimentară, clasele XI-XII

Antet fara MEN - rez med