Ferma Didactica

Suprafaţă totală,  25,26 ha din care:

 • teren arabil -18,22 ha
 • fâneţe – 2.03 ha
 • plantaţii vie – 1,89 ha
 • plantaţii livadă – 0,29 ha
 • altele – 2,83 ha
 • parc tractoare şi maşini agricole
 • bază furajeră – şopron fân, baterie de siloz, baterie de porumb, etc.
 • anexe: moară cu ciocane, magazie de furaje

Specii de animale:

 • bovine
 • porcine
 • cabaline
 • găini