Despre noi

Profilul şcolii

Şcoala noastră urmăreşte să satisfacă nevoile tuturor tinerilor şi adulţilor interesaţi în formarea iniţială şi continuă într-o profesie utilă societăţii şi comunităţii locale, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea reciprocă şi convieţuirea armonioasă a acestora, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhitectul propriului său viitor. Colegiul Agricol Traian Săvulescu este amplasat în municipiul Tg-Mureş, deservind “Zona Mureş” precum şi zone din judeţele învecinate, Sibiu, Harghita şi Braşov, acoperind o suprafaţă de aproximativ 600 km2.

Şcoala noastră este unica şcoală din zonă care asigură formarea iniţială a forţei de muncă pentru sectorul veterinar, protecţia plantelor şi a mediului. Această unicitate contribuie esenţial la creşterea responsabilităţii actului educaţional şi la implicarea activă a întregului personal al şcolii.

De ce Traian Săvulescu?

Am optat pentru atribuirea numelui de Traian Săvulescu – şcolii noastre, deoarece suntem o unitate cu profil agricol, iar Traian Săvulescu a fost întemeietorul Şcolii româneşti de fitopatologie şi protecţia plantelor.
Fitopatologia ca ştiinţă este legată organic de procesul de producţie vegetală.
Puterea de creştere şi de rodire a plantelor depinde în mare măsură de sănătatea lor, chiar atunci când sunt realizate toate condiţiile agrofitotehnice necesare. Din acest motiv combaterea bolilor plantelor cultivate este una din principalele verigi ale complexului de măsuri agrotehnice care se iau pentru obţinerea de producţii mari asigurate.
Natura a fost şi continuă (din păcate) sa fie hărţuită de catre om cu tot felul de substanţe chimice (fungicide, insecticide, rodenticide, moluscocide, repelenti, erbicide, îngrasaminte chimice, etc.). Pentru limitarea acestei situaţii este necesară pe lângă o legislaţie corespunzatoare şi o implicare în vederea educării cultivatorilor şi a populatiei cu privire la protecţia agroecosistemelor.
Aşadar, pentru că pentru economia unei ţări agricultura reprezintă o ramură foarte importantă şi pentru că fitopatologia recomandă măsurile necesare asigurarii obţinerii unor producţii constante, de calitate superioară şi de protecţie a mediului ambiant, am considerat potrivit ca scoala noastra cu profil agricol să poarte numele unuia dintre întemeietorii fitopatologiei în România.