Dotarea şi baza materială a instituţiei
Săli de clasă -60, laboratoare specialităţi şi de cultură generală -16, cabinete de informatică -2, ateliere şcoală -2, teren sport - 1, sală de sport - 1, teren de tennis - 2, bibliotecă -cu peste 20.000 volume
Read More
Ferma didactică
Suprafaţă totală, 25,26 ha din care: teren arabil -18,22 ha fâneţe – 2.03 ha plantaţii vie – 1,89 ha plantaţii livadă – 0,29 ha altele – 2,83 ha
Read More
Olimpiada Națională de Industrie Alimentară 2017
OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – Industrie alimentară 24-28 aprilie 2017, Tg Mureș Profilul: Resurse naturale și protecția mediului Domeniul: Industrie alimentară Calificările: Tehnician analize produse alimentare, clasele XI-XII Tehnician în industria alimentară, clasele XI-XII
Read More